10:27:24

جمعه, 27 مرداد 1396


ثبت نام مهر 96 شروع شد...

برای ثبت نام یا به صورت حضوری به مرکزآموزش علمی کاربردی دزفول 1 به نشانی  آزادگان - انتهای بلوار مبارز -ارمغان 4 مراجعه فرمایید و یا به سایت سازمان سنجش یه نشانی www.sanjesh.org مراجعه نمایید.

تلفن های تماس : 6-42447434-061

ادامه مطلب

سایت صندوق رفاه دانشجویی
مرکز پنجشبه ها تا پایان مرداد ماه تعطیل می باشد

 به اطلاع میرساند پیرو مصوبه هیاًت رییسه مرکز پنجشنبه ها تا آخر مرداد ماه تعطیل می باشد.

ادامه مطلب

امور فرهنگی و دانشجویی