ارتباط با ما

مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول یک . واقع در دزفول – کوی آزادگان – انتهای ارمغان ۴
شماره های تماس :  ۳۶- ۴۲۴۴۷۴۳۴-۰۶۱
کانال مرکز در پیام رسان ایتا  :     eitaa.com/dezfoul1
کانال مرکز در پیام رسان سروش :   dezfoul1@