درباره ی ما

مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول یک در سال ۱۳۸۷ به صورت هیئت موسسی و با ریاست  دکتر امید حبیبی نژاد تاسیس گردد. با بیش از هزار دانشجو یکی از فعالترین مراکز آموزشی در شمال خوزستان می باشد.