ارائه تسهیلات به دانشجویان علمی کاربردی از طریق صندوق کارآفرینی

دکتر محمد حسین امید از ارائه تسهیلات به دانشجویانی که در قالب خوشه های فناوری و مراکز رشد شرکت هایی تاسیس می کنند خبر داد.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان، دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در دیدار با علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان گفت: تلاش دانشگاه جامع علمی کاربردی بر تربیت تکنسین و کارشناس ماهر است بنابراین مراکز این دانشگاه در دل صنعت و محیط کار ایجاد شده اند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور عنوان کرد: سیاست این دانشگاه در دو سال اخیر مأموریت گرا کردن مراکز در ارائه خدمات آموزشی و ایجاد مراکز رشد و کلینیک های کارآفرینی است که وظیفه آنها  دادن مشاوره در زمینه کارآفرینی می باشد.

وی افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی آمادگی دارد به دانشجویانی که در قالب خوشه های فناوری و مراکز رشد شرکت هایی تاسیس می کنند از طریق صندوق کارآفرینی تسهیلاتی را ارایه نماید.

دکتر محمدحسین امید ضمن اشاره به دیدار با اکثر استانداران اظهار کرد: با توجه به شرایط و نیاز های آموزشی در هر منطقه و با شناسایی بخش خصوصی که توانایی ورود به بحث آموزش را داشته باشند اعلام آمادگی کرده ایم تا مراکز آموزشی جدید تاسیس کنیم.

در این دیدار رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت: ما نمی‌توانیم شغل ایجاد کنیم اما میتوانیم فردی را تربیت کنیم که شغل پذیری بالایی داشته باشد.