ثبت نام کلاس گویندگی و فن بیان

کلاس  گویندگی و فن بیان با حضور استاد برجسته( استاد وحید سالاری)  در مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول یک برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام  تا تاریخ ۹۷/۰۴/۲۰به امور فرهنگی مراجعه نمایید.