انتخاب واحد مهر ماه از ۱۷ شهریور آغاز میشود.

تقویم_آموزشی نیمسال اول ۹۷
🔴 با آخرین تغییرات 🔴
〰〰〰〰〰〰〰
🔻ورودی ۱-۹۵ (مهر ۹۵) و ماقبل
🔰 مقطع: کاردانی و کارشناسی
🔹 انتخاب واحد ۱۷ و ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
🔸 حذف و اضافه ۹۷/۰۷/۱۴

🔻 ورودی ۲-۹۵ (بهمن ۹۵)
🔰 مقطع: کاردانی و کارشناسی
🔹انتخاب واحد ۱۹ و ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
🔸حذف و اضافه ۹۷/۰۷/۱۵

🔻 ورودی ۱-۹۶ (مهر ۹۶)
🔰 مقطع: کاردانی
🔹انتخاب واحد ۲۱ و ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
🔸حذف و اضافه ۹۷/۰۷/۱۶

🔻 ورودی ۱-۹۶ (مهر ۹۶)
🔰 مقطع: کارشناسی
🔹انتخاب واحد ۲۴ و ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
🔸حذف و اضافه ۹۷/۰۷/۱۷

🔻 ورودی ۲-۹۶ (بهمن ۹۶)
🔰 مقطع: کاردانی و کارشناسی
🔹انتخاب واحد ۲۶ و ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
🔸حذف و اضافه ۹۷/۰۷/۱۸

✅ زمان شروع #کلاسها ۳۱ شهریور ماه می باشد.