آخرین مهلت ثبت نام مهر ماه(تکمیل ظرفیت)

باسلام

به اطلاع آن دسته از عزیزانی که قصد ثبت نام در مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول یک را دارند میرساند.

آخرین مهلت ثبت نام مهرماه ۹۷  (تکمیل ظرفیت)از تاریخ ۹۷/۷/۳۰ لغایت ۹۷/۰۸/۱۵می باشد.

جهت ثبت نام در تاریخ فوق الذکر به مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول ۱ مراجعه نمایید.