حضور کارکنان ، اساتید و دانشجویان مرکز در یوم الله ۱۳ ابان ۹۷

اساتید کارمندان و دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول ۱

نیز همگام با دیگر اقشار جامعه با شرکت در  راهپیمایی  روز ۱۳ آبان ۹۷

ضمن محکوم کردن رفتارهای امریکا و دیگر هم پیمانانش بار دیگر با ارمانهای امام راحل و انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.