آغاز عملیات محوطه سازی در ورودی مرکز علمی کاربردی دزفول۱:

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول۱ ، عملیات محوطه سازی به منظور زیبا سازی فضای اموزشی با اعتبار اختصاص یافته از شهریورماه ۹۷آغاز گردیده  به گفته ریاست مرکز در فاز اول محوطه جلوی ساختمان آموزشی روبروبی سالن آمفی تائتر تا پایان آذرماه ۹۷به اتمام میرسد