برگزیده شدن طرح دانشجوی مرکز در جشنواره کشوری حرکت

کتاب تالیفی دانشجوی رشته فناوری اطلاعات مرکز دزفول۱ جناب آقای میثم دریکوندی به عنوان طرح برگزیده بیست و یکمین جشنواره کشوری درون دانشگاهی حرکت انتخاب شد.

این کتاب با عنوان «شش گام تا امنیت اطلاعات» به مرحله ملی این جشنواره راه یافت.