۱۰آذر روزجهانی ایدز،

 

روز جهانی ایدز یعنی  اعلام همبستگی با ۷۸ میلیون انسانی که تا به امروز به ویروس اچ.آی.وی مبتلا شده و با به یاد آوردن خاطره ۳۵ میلیون نفری گرامی می داریم که جان خود را در اثر بیماری های مرتبط با ایدز از دست داده اند.جهان تعهد خود نسبت به پایان بخشیدن همه گیری ایدز تا سال ۲۰۳۰ را در قالب اهداف توسعه پایدار اعلام کرده است. ما شاهد شتاب روزافزون کشورها در پاسخ به این همه گیری هستیم.بیش از ۱۸ میلیون انسان اکنون تحت درمان حیات بخش با داروهای ضد اچ.آی.وی بوده و کشورهای زیادی در مسیر حذف تقریبا کامل انتقال اچ.آی.وی از مادر به کودک هستند.