حضور دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان در نمایشگاه هفته پژوهش سال ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان؛ غرفه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان با حضورآقای دکتر شریعتی استاندار خوزستان و آقای دکتر خداپناه رئیس دانشگاه و جمعی از مسئولان استانی و روسا و دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت رونمایی شد .