برگزاری مسابقات تیراندازی کارمندان مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول۱

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول۱ :این مسابقات که باحضور کارکنان این مرکز به مناسب هفته بسیج در باشگاه مرصاد در موخ ۹۷/۰۹/۱۴ برگزار گردید