مراسم جشن دانشجویان ورودی جدید مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول ۱ برگزار شد:

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول ۱: جشن دانشجویان ورودی جدید روز گذشته با حضور روسای  دانشگاه،رئیس واحد حراست دانشگاه و  بعد از ظهر۹۷/۰۹/۲۰ در ساعت ۱۴:۰۰برگزار شد.ابتدای این برنامه آقای حبیبی نژادو آقای یوسفی کیا  ، روسای مرکز در سخنانی  ضمن تبریک ورود دانشجویان به مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول ۱، این دوران را برای جوانان حساس ارزیابی کردند و گفتند: مطمئن باشید که در دانشگاه خوبی چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ فرهنگی وارد شده اید.مهم است که دانشجویان، خود پیگیر کارها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی در مرکز باشند.وی با اشاره به اینکه مسئولان مرکز به جز اختیارات قانونی، اختیارات دیگری ندارند و در چهارچوب قوانین عمل می کنند، افزود: دانشجویان باید مطیع قوانین باشند تا در هیچ موردی با مشکل مواجه نشوند.