دانلود QR & Barcode Scanner؛ بارکد خوان قدرتمند

بارکدهای دو  بعدی (QR) یکی از پر کاربردترین بارکدها و ابزارهایی است که شرکت‌های ساخت و تولید و تکنولوژی از آن استفاده می‌کنند.   به وسیله این نرم افزار در کمترین زمان عضو کانال دانشگاه وسایت مرکزی مرکز علمی کاربردی دزفول ۱ میشوید
باکلیک بر روی آدرس زیر نرم افزار بارکد خوان را دانلود نمایید
https://www.yjc.ir/fa/news/6083149/