اطلاعیه پرداخت واریز شهریه نیمسال اول۹۸-۹۷

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند آخرین مهلت واریز شهریه جهت تایید کارت ورود به جلسه ۱۹دیماه ۹۷

 

ضمناً کلیه عواقب ناشی از عدم پرداخت شهریه و عدم دریافت کارت ورود به جلسه بر عهده دانشجو می باشد .