ارائه تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی دانشگاه جامع علمی کاربردی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول۱، دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی طی سفر به استان خوزستان در گردهمائی روسای مراکز آموزشی علمی کاربردی این استان گفت: مراکز آموزشی باید برنامه پنج ساله توسعه را متناسب با حوزه تخصصی و مأموریت خود تنظیم و با سرعت و جدیت بیشتری به اجرای آن نسبت به گذشته گام بردارند.

همچنین وی افزودبه دانش آموختگانی که بتوانند در زمینه تخصص مهارت خود از مراکز نوآوری و رشد شرکت‎ ایجاد کنند، از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاونت علمی رئیس جمهور تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی کم بهره اعطا می‎شود.