اردوی راهیان نور ۹۷

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول۱: به نقل از واحد فرهنگی مرکز خوشبختانه هرساله اشتیاق دانشجویان برای ثبت نام در این اردو و حضور در مناطق جنگی جنوب افزایش می‌یابد، به‌گونه‌ای که امسال همچون سنوات گذشته  دانشجوی دختر و پسر در کاروان راهیان نور حضور دارند.

وی نقش این اردو را در فضای فرهنگی مرکزمثبت ارزیابی کرد و افزود: حضور پرشور نسل جوان و دانشجویان مرکز در اردوی راهیان نور، خط بطلانی بر تحلیل‌های رسانه‌های غربی است که معتقدند نسل جوان رابطه خود را با ارزش‌های انقلابی قطع کرده است.

مسئول فرهنگی مرکز  گفت: حضور دانشجویان و فرهیختگان جوان جامعه در مناطق جنگی موجب می‌شود تا پیوند این نسل با نسل‌های گذشته آنها محکم‌تر شود و بسیاری از مفاهیم ارزشمند مربوط به فرهنگ جهاد و شهادت در ذهن دانشجویان زنده شود.

اردوی راهیان نور مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول۱، همه ساله با محوریت بسیج دانشجویی این مرکز و همکاری معاونت فرهنگی وحوزه ریاست مرکز برگزار می‌شود.