برگزارششمین آزمون استخدامی دستگاههای دولتی در مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول ۱

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول ۱ : این آزمون در مورخ ۹۷/۱۲/۱۷ با ۱۱۰۰ داوطلبان از شهرهای دزفول. اندیمشک.شوش . شوشتر برگزار گردید