ارسال محموله دانشگاه علمی کاربردی دزفول ۱ به روستاهای سوسنگرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی دزفول۱ ؛ محموله ی کمکهای دانشجویان، اساتید و کارکنان این دانشگاه، شامل برنج، آب معدنی، آرد، روغن، لوازم بهداشتی وپوشاک به روستاهای شهرستان سوسنگرد ارسال و بین اهالی سیل زده آن روستاهاتوزیع شد.